สวนเกษตร 32

จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ปลีก-ส่ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อ
โทร. 0-5364-6800


 
เกี่ยวกับสวนเกษตร 32
k32 front

สวนเกษตร 32 เริ่มดำเนินกิจการครั้งแรก จากการปลูกสตรอเบอรี่ ในปี พ.ศ. 2519 หลังจากนั้น มีการปลูกไม้ตัดดอก ได้แก่ เบญจมาศ แกลดิโอลัส และไม้ผล คือ ลิ้นจี่ จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็น ไม้กระถางในปัจจุบัน สำหรับไม้กระถาง ได้เริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยแบ่งออกเป็น ไม้ดอกที่ต้องการอากาศเย็น และไม้ใบ ซึ่งไม้กระถางที่เคยปลูกในอดีต ได้แก่ เยียบีร่า อาฟริกัน-ไวโอเล็ต พริมโรส ฯลฯ


ในปัจจุบัน ไม้กระถางหลักที่ทำการผลิตจำหน่าย ได้แก่ หน้าวัว ลิลี่ ไซคลาเมน บีโกเนีย แก้วสารพัดนึก คล้า และเฟิร์นชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยไม้กระถางทั้งหมด จะปลูกและดูแลด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยบุคคลากรที่มีคุณภาพ ในพื้นที่โรงเรือนมากกว่า 20 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 60 ไร่


การผลิตไม้กระถาง เริ่มตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ ที่ต้องการนำมาผลิตจำหน่าย สำหรับไม้ดอกบางชนิด จำเป็นที่จะต้องสั่งเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ หรือหัวพันธุ์ จากต่างประเทศ โดยทางสวนฯ จะติดต่อโดยตรงกับบริษัทที่จำหน่าย แหล่งหลักๆ ที่สั่งนำเข้า ได้แก่ เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น


begonia

การผลิตพันธุ์ไม้ของ สวนเกษตร 32 จะอยู่ในโรงเรือนทั้งสิ้น โดยโรงเรือนของทางสวนฯ จะแบ่งออกเป็นสองชนิด คือ [1] โรงเรือนระบบเปิด ซึ่งจะมี หลังคากันฝน และแสลน เพื่อปรับแสง ให้เหมาะสม กับพืชแต่ละชนิด และ [2] โรงเรือนระบบปิด จะเป็นโรงเรือน ที่มีตาข่ายกันเมลง และปรับอุณหภูมิ ความชื้น และแสง ส่วนภาชนะที่ใช้ปลูกนั้น จะเป็นกระถางพลาสติก ขนาดต่างๆ โดยใช้เครื่องปลูกที่ไม่ใช่ดิน เช่น พีทมอส เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ กาบมะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ต้นไม้ เจริญเติบโตได้ดีที่สุด อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบา อีกด้วย
เอกสารประชาสัมพันธ์: K32_Brochure_Nov08.pdf [2.14MB]