สวนเกษตร 32

จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ปลีก-ส่ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อ
โทร. 0-5364-6800


 
โรงเรือนระบบปิด
cooling pad

ที่มาของไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพสูง

เพื่อให้พันธุ์ไม้ต่างๆ สามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุด การผลิตไม้ดอกไม้ประดับบางประเภทของ สวนเกษตร 32 จะอยู่ในโรงเรือนระบบปิด ซึ่งจะเป็นโรงเรือนที่มีตาข่าย กันแมลง และปรับอุณหภูมิ, ความชื้น, และแสงสว่าง ให้กับพันธุ์ไม้ที่อยู่ภายในโรงเรือน


โครงสร้างโดยทั่วไป

โดยโรงเรือนระบบปิดของทาง สวนเกษตร 32 นั้น ผนังด้านหนึ่งของโรงเรือนจะมี ม่านน้ำ ส่วนผนังอีกด้านหนึ่งจะมีพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ เพื่อที่จะดูดอากาศภายนอกผ่านม่านน้ำ เพื่อให้น้ำช่วยระบายความร้อนของ อากาศที่เข้ามาภายในโรงเรือน ดังนั้น ภายในโรงเรือน จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าภายนอก ซึ่งจะทำให้ต้นพันธุ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ก่อนออกจำหน่าย