สวนเกษตร 32

จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ปลีก-ส่ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อ
โทร. 0-5364-6800


 
การดูแลไม้กระถาง (เบื้องต้น)
lily

พืชทุกชนิด แม้ว่าจะต้องการ น้ำ แร่ธาตุ แสง และก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ในการสังเคราะแสงเหมือนๆกัน อย่างไรก็ตาม พืชแต่ละชนิด ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกัน ในการปลูกเลี้ยง และดูแลรักษา ผู้ปลูกทุกท่าน อาจใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นแนวทางหลัก ในการเลี้ยงดูไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้พันธุ์ไม้ของท่าน มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ

หน้าวัว

Anthurium


- แนะนำให้ใช้เครื่องปลูกร่วนโปร่ง เช่น กาบมะพร้าวสับ เป็นต้น
- ต้องการแสงร่ม-รำไร ควรพรางแสงประมาณ 50-60%
- ความชื้นปานกลาง รดน้ำวันละครั้ง หรือวันเว้นวัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความชื้นในวัสดุปลูก)
- ไม่ควรปล่อยให้มีน้ำขังในจานรองกระถาง
- หากต้องการให้ปุ๋ย อาจใช้หลักดังต่อไปนี้
     หรือ ใช้ปุ๋ยเม็ดละลายช้า สูตร 17-17-17 ในปริมาณ 1-2 กรัม ทุก 1-2 เดือน

| ชมรูปเพิ่มเติม หน้าวัว | ชมรูปเพิ่มเติม หน้าวัวใบ |

บีโกเนีย

Begonia


- เครื่องปลูก ควรเป็นดินร่วนโปร่ง ระบายน้ำได้ดี
- ต้องการแสงร่ม-รำไร ไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- ควรรดน้ำวันเว้นวัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความชื้นในวัสดุปลูก)
- การรดน้ำ ไม่ควรรดจนแฉะ และไม่ควรรดโดนดอกและใบ
- อย่าปล่อยให้มีน้ำขังในจานรองกระถาง
- หากต้องการให้ปุ๋ย อาจใช้หลักดังต่อไปนี้
     รดด้วยปุ๋ยเกร็ดสูตร 20-20-20 (ละลายน้ำในอัตรา ปุ๋ย 1 กรัม ต่อ น้ำ 1 ลิตร) สัปดาห์ละครั้ง
     หรือ ใช้ปุ๋ยเม็ดละลายช้า สูตร 17-17-17 ในปริมาณ 1-2 กรัม ทุก 1-2 เดือน

| ชมรูปเพิ่มเติม |

สับปะรดสี

Bromeliad


- เครื่องปลูก อาจใช้ดินร่วนโปร่งปนทราย ที่มีอินทรีย์วัตถุปนอยู่ด้วย เพื่อให้ระบายน้ำและอากาศได้ดี
- การให้แสง มีหลักคร่าวๆ ดังต่อไปนี้
     ในสายพันธุ์ที่มีใบหนา-แข็ง จะต้องการแสงสว่างสูง แต่ก็ไม่ควรให้อยู่กลางแดดจัดโดยตรง เป็นเวลานาน
     ส่วนสายพันธุ์ที่มีใบบาง ควรจัดให้อยู่ในที่ร่ม รำไร
     ทั้งนี้ ในระหว่างที่ปลูกเลี้ยง หากใบมีสีเขียวซีด แสดงว่า ได้แสงมากเกินไป หากเป็นสีเขียวเข้ม แสดงว่าได้รับแสงน้อยเกินไป
- ควรปลูกเลี้ยงในที่ๆมีอากาศถ่ายเทสะดวก และรักษาอุณหภูมิ ให้อยู่ในช่วง 23-38 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปแล้ว พันธุ์ที่มีใบบาง จะทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่า
- สับปะรดสีเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย ควรรดน้ำเมื่อผิวหน้าของเครื่องปลูกลึกลงไปประมาณ 1-2 นิ้ว เริ่มแห้ง และไม่ควรให้น้ำขังบริเวณยอด
- ไม่ควรปล่อยให้มีน้ำขังในจานรองกระถาง
- หากต้องการให้ปุ๋ย อาจใช้หลักดังต่อไปนี้
     รดด้วยปุ๋ยเกร็ดสูตร 20-20-20 (ละลายน้ำในอัตรา ปุ๋ย 1 กรัม ต่อ น้ำ 1 ลิตร) สัปดาห์ละครั้ง
     หรือ ใช้ปุ๋ยเม็ดละลายช้า สูตร 17-17-17 ในปริมาณ 1-2 กรัม ทุก 1-2 เดือน
     ระวังอย่าให้ปุ๋ยตกโดนยอด

| ชมรูปเพิ่มเติม |

ไซคลาเมน

Cyclamen


- เครื่องปลูก ควรเป็นดินร่วนโปร่ง ระบายน้ำได้ดี
- ต้องการแสงร่ม-รำไร ควรพรางแสงประมาณ 50-60%
- ควรรดน้ำวันเว้นวัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความชื้นในวัสดุปลูก)
- การรดน้ำ ไม่ควรให้ดินแฉะ เนื่องจากรากและหัวจะเน่า และไม่ควรรดโดนดอกและใบ
- อย่าปล่อยให้มีน้ำขังในจานรองกระถาง
- หากต้องการให้ปุ๋ย อาจใช้หลักดังต่อไปนี้
     หรือ ใช้ปุ๋ยเม็ดละลายช้า สูตร 17-17-17 ในปริมาณ 1-2 กรัม ทุก 1-2 เดือน

| ชมรูปเพิ่มเติม |

พืชตระกูลเฟิร์น

Fern


- เครื่องปลูก ควรเป็นดินร่วนโปร่ง ระบายน้ำได้ดี
- ต้องการแสงร่ม-รำไร ไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- ควรรดน้ำวันละครั้ง หรือวันเว้นวัน ไม่ควรรดจนแฉะ
- ไม่ควรปล่อยให้มีน้ำขังในจานรองกระถาง
- หากต้องการให้ปุ๋ย อาจใช้หลักดังต่อไปนี้
     รดด้วยปุ๋ยเกร็ดสูตร 20-20-20 (ละลายน้ำในอัตรา ปุ๋ย 1 กรัม ต่อ น้ำ 1 ลิตร) สัปดาห์ละครั้ง
     หรือ ใช้ปุ๋ยเม็ดละลายช้า สูตร 17-17-17 ในปริมาณ 1-2 กรัม ทุก 1-2 เดือน

| ชมรูปเพิ่มเติม เฟิร์นโอซาก้า |

พืชตระกูลคล้า

Calathea


- เครื่องปลูก ควรเป็นดินร่วนโปร่ง ระบายน้ำได้ดี
- ต้องการแสงร่ม-รำไร
- ควรรดน้ำวันละครั้ง วันเว้นวัน ไม่ควรรดจนแฉะ
- ไม่ควรปล่อยให้มีน้ำขังในจานรองกระถาง
- หากต้องการให้ปุ๋ย อาจใช้หลักดังต่อไปนี้
     รดด้วยปุ๋ยเกร็ดสูตร 20-20-20 (ละลายน้ำในอัตรา ปุ๋ย 1 กรัม ต่อ น้ำ 1 ลิตร) สัปดาห์ละครั้ง
     หรือ ใช้ปุ๋ยเม็ดละลายช้า สูตร 17-17-17 ในปริมาณ 1-2 กรัม ทุก 1-2 เดือน

| ชมรูปเพิ่มเติม พืชตระกูลคล้า |

แก้วหน้าม้า/แก้วสารพัดนึก

Dwarf Amazonica


- เครื่องปลูก ควรเป็นดินร่วนโปร่ง ระบายน้ำได้ดี
- ต้องการแสงร่ม-รำไร
- ความชื้นปานกลาง ไม่ควรให้แฉะมาก
- ไม่ควรปล่อยให้มีน้ำขังในจานรองกระถาง
- อุณหภูมิที่เหมาะสม ประมาณ 20-35 องศาเซลเซียส
- หากต้องการให้ปุ๋ย อาจใช้หลักดังต่อไปนี้
     หรือ ใช้ปุ๋ยเม็ดละลายช้า สูตร 17-17-17 ในปริมาณ 1-2 กรัม ทุก 1-2 เดือน

| ชมรูปเพิ่มเติม |